NieuwsNieuwsNieuwsNieuwsNieuwsNieuws

Nieuws

Geen foto

Stichting Woldhulp Boodschappen dienst Corona Virus

Stichting Woldhulp wil u helpen om het Corona virus tegen te gaan.

Woldhulp: klussen en vraagbaak voor en door het dorp

De Stichting Woldhulp is een feit. Vrijdag 27 mei 2016 is de oprichtingsakte ondertekend bij Elan Notarissen in Steenwijk.

Wethouder roemt inzet Woldhulp

De stichting Woldhulp is maandag 30 augustus officieel van start gegaan. Woldhulp, een initiatief van dorpsbelang Steenwijkerwold, plaatselijk belang Witte Paarden/Baars, AVOS, RK- kerk en Protestante Gemeente Steenwijkerwold, is een burendienst die op vrijwillige basis klusjes opknapt en een vraagbaak vormt voor andere dorpsbewoners.

Wethouder Bert Dedden, die de officiële start in Hoogthij bijwoonde, roemde de initiatiefnemers om de professionaliteit en het harde werken.

Door de veranderingen in de zorg vond het dorpsbelang Steenwijkerwold het tijd voor een klussendienst. Een boodschapje doen of een ritje aanbieden voor een dorpsbewoner die dat zelf niet meer kan; het zijn juist die kleine klusjes die volgens het dorpsbelang Steenwijkerwold het verschil uitmaken of dorpsbewoners thuis blijven wonen of vroegtijdig vertrekken naar een verzorgingstehuis. 'En juist omdat we langer thuis willen én moeten wonen, kan een klussendienst misschien net de doorslag geven', zegt voorzitter Bennie Daan.'

Noaberschap, omzien naar elkaar, dat is de insteek van Woldhulp. De stichting richt zich vooral op ouderen, mensen met een beperking of chronisch zieken. Woldhulp beperkt zich tot twee hoofdzaken: een klussendienst en als aanspreekpunt voor vragen over voorzieningen, zorg, aanpassingen in huis en invulformulieren. 'We zijn er klaar voor om mensen te helpen waar het dringend nodig is', aldus Daan. 'Als bestuur zijn we dan ook blij dat we kunnen beschikken over twintig vrijwilligers.'